SERVICE/REPARATION

Allt går att laga

Service

”Allt går att laga!” är ett motto vi arbetar efter och vi har inte haft fel!

Vi på Spakillarna reparerar och servar alla spabad och pooler, och har mångårig erfarenhet inom branschen och gedigen kompetens på området! Inget jobb är för stort eller för litet, för långt bort eller för komplicerat! Vi har flera leverantörer av reservdelar och är därför glada att kunna säga att vi arbetar med alla förekommande märken på marknaden.


Vi arbetar dessutom ofta tillsammans med olika försäkringsbolag där olyckor inträffat i form av t.ex. åsknedslag eller frostskador.

Prislista löpande räkning

Timdebitering samt kilometerersättning räknas från det att vi lämnar Varlabergsvägen 22 i Kungsbacka och avslutas när vi är tillbaks på ovan nämnda adress.

Faktura ställs till beställaren av arbetet med betalningsvillkoret 10 dagar netto och betalas med befriande verkan till angivet BankGiro eller kontonummer.

Förseningsavgift: Enligt gällande lag. 

Skall fakturan skickas brevledes tar vi ut en fakturaavgift om 49kr/faktura. Ingen fakturaavgift om vi kan skicka fakturan per mejl. Däremot behöver vi få en bekräftelse på att fakturan kommit fram per mejl inom 3 dagar, annars skickas en faktura brevledes och fakturaavgiften tillkommer.

Påminnelseavgift: 100kr/gång – Efter 3 påminnelser skickas ärendet vidare direkt till Kronofogdemyndigheten.

Timdebitering då kund själv införskaffat material: 1000kr/timma. OBS! Notera att Spakillarna/JZ Service AB INTE står för några garantier på material som kund själv införskaffat.

Helgtillägg*: 350kr/timma.

*Gäller då kund uttryckligen begärt ut oss Fredag kl.17 till Måndag kl. 07. Dag innan helgdag samt helgdag.

Alla priser är inklusive moms.

servade spabad och pooler
1 st
Reservdelsleverantörer
1
Enkelhet
1 %

Villkor

§ 1 Vid ärenden där kund anser att ett arbete inte utförts korrekt ska kunden hålla inne

10% av fakturerad summa. Resterande 90% ska betalas enligt betalningsvillkoren ovan.

§ 2 Om anläggningen inte är tillgänglig när vi kommer och det kräver en insats som inte tagits med i tidsberäkningen för att tillgängliggöra anläggningen avbryts arbetet och vi återkommer vid ett annat tillfälle. Denna kostnad debiteras kund enligt gällande taxa.

§ 3 Om kund vill att tillgängliggörande insats ska utföras görs detta utan att ansvar för möjlighet till återställande åligger JZ Service AB. Vill kunden försäkra sig om att sådant arbete utförs på rätt sätt ska fackman på området anlitas.

§ 4 Äldre anläggningar kan vara känsliga för att arbete utförs på dem och följdskador kan uppstå vid utförande av reparation/service. Vid möjlighet att varsko kund om detta ska JZ Service AB göra det via telefon eller mejl men då sådant uppstår utan möjlighet till förvarning kan inte JZ Service AB hållas ansvariga för skada som uppstått på grund av föråldrade eller i övrigt känsliga komponenter i anläggningen.

Exempel på komponenter som kan vara känsliga:

1. Slangar/rör

2. Plastkopplingar

3. Jetmunstycken/vred

Tveka inte att kontakta oss på Spakillarna! Vi kan lämna fast pris på vanligt förekommande fel och försöker alltid att lösa Ditt problem så fort som möjligt!

Tryck här för att skapa ett serviceärende